به مناسبت هفته پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی Endnote ۲۰ و Endnoteweb

مدرس: دکتر مرتضی همت
تعداد بازدید:۲۵
کارگاه آموزشی Endnote ۲۰ و Endnoteweb

به مناسبت هفته پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار می نماید:

 

کارگاه آموزشی

Endnote 20 و Endnoteweb

 

مدرس:

دکتر مرتضی همت (استادیار مدیریت اطلاعات سلامت)

 

سه شنبه 27 آذرماه 1400

ساعت 08 الی 12

مکان

سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری

کلید واژه ها: هفته پژوهش کارگاه


نظر شما :