تاریخچه

تعداد بازدید:۳۰۴

افتتاح پنجاه و ششمین دفتر یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی ساوه به صورت مجازی با حضور دکتر نیما رضایی ریاست و موسس شبکه جهانی یوسرن، معاونت تحقیقات و فناوری، سرپرست مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی، واحد پژوهش و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ساوه برگزار گردید
یوسرن (USERN) شبکه ی جهانی آموزش و پژوهش علمی است که مخفف Universal Scientific Education and Research Network است. یوسرن با هدف گسترش آموزش و پژوهش علمیِ اخلاق محور و بشر دوستانه و در نهایت پیشرفت علم برای اهداف غیرنظامی و مصالح عمومی در تمام ۲۲ رشته علمی در دنیا ایجاد شده است.موسس یوسرن، دکتر نیما رضائی هدف از تاسیس این شبکه را از بین بردن هر گونه مرزی برای علم و دانش مطرح می کند.
دفتر یوسرن دانشگاه علوم پزشکی ساوه زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی فعالیت خود را در سال1401 به طور رسمی آغاز کرده است.
گفتنی است موسس دفتر یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی ساوه دکتر مرتضی همت معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، دبیر علمی دکتر پریسا حسینی عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی، دبیر اجرایی یوسرن خانم آیسان شادی دانشجو بهداشت عمومی می باشند.