معرفی سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۱۰۹۱

دکتر مرتضی همت

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت 

پست الکترونیک:

mortezahemmat@gmail.com

m.hemmat@savehums.ac.ir

شماره تماس:-

لینک روزمه

تحصیلات دانشگاهی:

·       کارشناسی کتابداری شاخه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز،  1386

·       کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1390  

·       دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1395

سوابق کاری:

 • 28  ماه فعالیت مستمر در بخش پایگاههای اطالعاتی کتابخانه مرکزی پردیس علوم دانشگاه تهران
 • مجری پروژه "سازماندهی و نمایه سازی عناوین پایان نامه ها و رساله های الکترونیکی با استفاده از کلیدواژه های موضوعی استاندارد جهت تکمیل پایگاه سیستم مدیریت اطلاعات پایان نامه ها". در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1387-1388)
 • شرکت در پروژه "ایجاد پایگاه اطلاعاتی تمام متن گزارش های نهایی طرح های تحقیقاتی". در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی کشاورزی (1387)
 • شرکت در پروژه "طراحی و مهندسی مجدد کتابخانه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی" کشور (1387)
 • شرکت در پروژه "ایجاد پایگاه های تمام متن اسناد ترویجی، نشریات ترویجی کشاورزی، پروانه ثبت اختراعات محققین کشاورزی، و پایان نامه های کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی"  (1388)
 • شرکت در پروژه "طراحی و مهندسی مجدد کتابخانه وزارت جهاد کشاورزی" (1389)
 • دو سال فعالیت تخصصی IT در بخش فناوری اطلاعات شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) (95-1394)
 • عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه (1396- تاکنون)

 

فعالیت های اجرایی :

 • مشاور ریاست دانشکده علوم پزشکی ساوه به مدت یکسال
 • مدیر امور فرهنگی دانشکده علوم پزشکی ساوه به مدت 4 سال

جوایز و افتخارات:

 • کسب رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در سال 1387

شرح وظایف:

·       ارایه خط مشی و سیاست های کلی آموزش، پژوهش، فرهنگی و دانشجویی به هیأت رئیسه دانشکده و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب

·       ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضاء هیات علمی و اتخاذ تصمیم و اجرای برنامه های در راستای ارتقاء آموزش

·       نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و پیشنهاد در خصوص توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی

·       تدوین برنامه ها و نظارت بر حسن اجراء کلیه فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشکده

·       ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهاد های فرهنگی برای شکوفایی

·       بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی و هنری دانشجویان و کارکنان

 

 

کلید واژه ها: معاونت تحقیقات مرتضی همت