مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه


کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۶

  عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا مدیریت منابع و مراجع ENDNOTE دکتر برادران، دکتر همت 1396/04/24 هیات علمی اسلاید جستجوی منابع الکترونیکی دکتر برادران، دکتر همت 1396/06/26 هیات علمی اسلاید علم سنجی دکتر برادران، دکتر همت 1396/05/22 هیات علمی اسلاید اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکترمجیدرضا خلج زاده 1396/12/23 هیات علمی اسلاید تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی دکتر مسعود صالحی 1396/12/15-16 هیات علمی اسلاید نگارش و انتشار ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۷

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا طراحی مدل کسب و کار دکتر پرنیا، دکتر کاظمی پور 1397/04/11 هیات علمی اسلاید اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1397/12/26 هیات علمیو پژوهشگران اسلاید پزشکی مبتنی بر شواهد دکتر حمیدرضا برادران 1397/06/14 هیات علمی اسلاید معرفی سامانه های 12 گانه نوپا  دکتر مرتضی همت 1397/08/24 هیات علمی اسلاید نگارش و انتشار آثار علمی دکتر حمیدرضا برادران 1397/05/08 هیات ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۸

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) دکتر منتظری 1398/02/18 هیات علمی اسلاید راهبردهای جستجو و استفاده از منابع اطلاعات علمی دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/03 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1398/06/13 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعاتی (ISI, ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۹

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا کارگاه ثبت بیماری‌ها و پیامد سلامت  دکتر گلی ارجی 99/07/30 هیات علمی اسلاید تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهش دکتر احسان شمسی کوشگی 99/09/30 هیات علمی، دانشجویان و محققین  اسلاید پاسخگویی اجتماعی، مهارت کلیدی اساتید، کارکنان و دانشجویان پیشرو و ارزش آفرین دکتر ابوالفضل صلواتی زاده 99/10/21 هیات علمی، دانشجویان ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۸

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) دکتر منتظری 1398/02/18 هیات علمی اسلاید راهبردهای جستجو و استفاده از منابع اطلاعات علمی دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/03 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1398/06/13 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعاتی (ISI, ...

کارگاه ها

کارگاه‌های سال 1401 نام کارگاه مدرس زمان ساعت مکان پوستر چگونه ژورنال کلاب برگزار کنیم؟ دکتر پریسا حسینی 18 آبان 1401 12:00-14:00 سالن جلسات معاونت تحقیقات پوستر  آشنایی با آئین نامه های دانشجویی و استادمشاوری (ویژه گروه بهداشت عمومی) دکتر پریسا حسینی، دکتر سمیرا علیرضائی 16 آبان ماه 1401 12:00-14:00 سالن آمفی تئاتر معاونت تحقیقات پوستر دوره زبان انگلیسی آتنا ...