کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۶۴۸
عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا
آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) دکتر منتظری 1398/02/18 هیات علمی اسلاید
راهبردهای جستجو و استفاده از منابع اطلاعات علمی دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/03 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید
اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1398/06/13 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید
جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعاتی (ISI, Science Direct, Scopus) دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/26-28 هیات علمی، کتابداران و پژوهشگران اسلاید

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی بالینی

(Ovid, Up to Date, Clinical Key)

دکتر همت و دکتر آرمون 1398/07/9-11 هیات علمی، کتابداران و پژوهشگران اسلاید
ترجمان دانش (استخراج پیام پژوهشی) دکتر آرمون 1398/07/03 هیات علمی، پژوهشگران و کتابداران اسلاید

 

کلید واژه ها: کارگاه