معرفی دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی ساوه

تعداد بازدید:۶۳۳

جهت آشنایی با دفتر ارتباط با صعنت دانشکده علوم پزشکی ساوه میتوانید فایل پیوست را مطالعه نمایید. 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ارتباط با صنعت توسعه فناوری سلامت