اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۹۹۱

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده:

 • •    دکتر مرتضی همت / معاونت (رئیس جلسه) 
  •    دکتر حمیدرضا کوهستانی / آموزش پزشکی
  •    دکتر محمود کریمی / گروه بهداشت عمومی
  •    دکتر پریسا حسینی کوکمری / گروه بهداشت عمومی
  •    دکتر مهناز افشاری/ کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی
  •    دکتر محسن فلاحتی/ گروه بهداشت حرفه ای
  •    دکتر مجتبی ذکائی/ معاونت بهداشت
  •    دکتر رضا نعمتی /  گروه بهداشت محیط
  •    دکتر گلی ارجی/ فناوری اطلاعات سلامت
  •    دکتر محمد طاهر / مدیر آموزش و پژوهش

 

شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده:

 1. بررسی طرح‌های تحقیقاتی  ارسالی به شورا جهت تصویب
 2. برگزاری جلسات منظم شورای پژوهشی براساس نیاز
 3. بررسی گزارش نهایی طرح‌های تحقیقاتی ارسالی به شورا جهت تصویب و تسویه حساب
 4. بررسی و تصویب درخواست‌های مربوط به برگزاری کنگره، سمینار، کارگاه یا دوره های آموزشی/ پژوهشی
 5. بررسی پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق پروپوزال مصوب و درصورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها
 6. اتخاذ سیاست های تشویقی و انتخاب محققین و گروههای برتر مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و یا انتخاب مرکز تحقیقاتی برتر به منظور اعطای امتیازات ویژه براساس ضوابط موجود
 7. تعیین ناظر و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی
 8. بررسی طرح های ارسالی به شوراهای تحت پوشش : کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، کمیته پژوهش در آموزش، مرکز رشد فناوری سلامت 
 9. تعیین اولویت های پژوهشی و ابلاغ آن
 10. بروز رسانی آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی