دانشجویان

اولین کنگره دانشجویی پژوهش و فناوری دانشجویان شمال ایران و ششمین کنگره داخلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

اولین کنگره دانشجویی پژوهش و فناوری دانشجویان شمال ایران و ششمین کنگره داخلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

محور های ویژه: پزشکی آینده صیانت از جوانی حمعیت محور های کنگره: علوم پایه علوم بالینی سالمندی سالم پرستاری و مامایی تحقیقات میان رشته ای سلامت دهان و دندان علوم بهداشتی و تغذیه نوروساینس و نوروسایکولوژی طب سنتی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی کووید و ایمن سازی بیماری های نوپدید و بازپدید پژوهش در نظام سلامت، اقتصاد سلامت و آموزش پزشکی

ادامه مطلب