کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۶۰۸

کارگاه های پژوهشی سال 1400

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ بارگذاری  گروه هدف
1 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی آقای دکتر خلج زاده 1400/12/21 اعضای هیات علمی
2 Endnote 20 & Endnoteweb آقای دکتر مرتضی همت 1400/09/27 اعضای هیات علمی
3 مرور سیستماتیک و متا آنالیز آقای دکتر بهرام آرمون 1400/09/21 اعضای هیات علمی
4 تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (دوره سوم)  آقای دکتر فرزاد ابراهیم زاده  1400/05/16 اعضای هیات علمی
5 تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (دوره اول) آقای دکتر فرزاد ابراهیم زاده 1400/04/26 اعضای هیات علمی
6 مدیـــریت دانـــش آقای دکتر محمد صالح فلاح 1400/01/25 اعضای هیات علمی
7 تجربه نگاری آقای دکتر محمد محمدیان 1400/01/25 اعضای هیات علمی
8 رصد دانش و درختواره دانشی  آقای دکتر بهروز کاملی 1400/01/25 اعضای هیات علمی
9 مدیریت دانش سلامت از منظر قرآن و روایات آقای دکتر مهدی مصری 1400/01/25 اعضای هیات علمی