کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۴۳۱

کارگاه های سال 1401

جهت مشاهده کارگاه‌های دانشجویی اینجا کلیک کنید.

ردیف عنوان مدرس تاریخ برگزاری  گروه هدف مستندات
1 نحوه خوانش و تحلیل مقالات مرور نظام مند و متاآنالیز دکتر پیام کبیری 28 آذرماه پژوهشگران و اعضای هیات علمی پوستر
2 انجام مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دکتر پیام کبیری 29 آذرماه پژوهشگران و اعضای هیات علمی پوستر
3 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دکتر  علی منتظری 03دی ماه پژوهشگران و اعضای هیات علمی پوستر
4 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 19 دی ماه اعضای هیات علمی پوستر
5 مراکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی  دکتر ادریس حسین زاده 19 بهمن ماه اعضای هیات علمی و محققین پوستر
6 کارگاه اصول نگارش پروپوزال و استفاده از فرصت‌های تحقیقاتی و گرنت‌های پژوهشی بین المللی دکتر علی طهائی و دکتر حسنیان مقدم 1 اسفندماه  اعضای هیات علمی و محققین پوستر
7 نگارش علمی و طراحی انواع تحقیق  دکتر حمیدرضا برادران هفته پژوهش اعضای هیات علمی  
8 رفرنس نویسی دکتر مرتضی همت هفته پژوهش اعضای هیات علمی  
9 تجزیه و تحلیل داده های آماری دکتر شتی  هفته پژوهش اعضای هیات علمی