اخبار - آرشیو

وبینار آموزشی رایگان آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت

وبینار آموزشی رایگان آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت

به استحضار می رساند وبینار آموزشی رایگان آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند و شیراز با هدف توانمندسازی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب