مرکز رشد فناوری سلامت برگزار می نماید:

کارگاه آشنایی با اصول کارآفرینی

تعداد بازدید:۱۶۳
کارگاه آشنایی با اصول کارآفرینی

مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار می نماید:

"کارگاه آشنایی با اصول کارآفرینی "

 

زمان: ششم خرداد 1402 ساعت 9 الی 12 

مکان: اتاق جلسات معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی 

مدرس: جناب آقای دکتر ادریس حسین زاده 

هزینه: رایگان 


نظر شما :