اولین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

تعداد بازدید:۱۱۶
اولین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

در روز ۱۰ اسفند نشستی با عنوان "اولین نشست ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته سال ۱۴۰۱" در سالن جلسات معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی ساوه و با حضور اساتید هیئت علمی و مسئولین دانشکده و همچنین خبرنگاران برگزار گردید. در این نشست حدود 30 % از طرح های تحقیقاتی پایان یافته در سال 1401 مطرح شد.

در ابتدای نشست دکتر نعمتی به عنوان مسئول جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، وجود چنین برنامه هایی که خروجی جامعه دانشگاهی را برای عموم نشان دهد را بسیار مفید ارزیابی نمودند که آن را مطابق با رویکرد وزرات بهداشت دانستند.

ایشان یکی از بزرگترین چالش های نظام سلامت را تفاوت میان آنچه میدانیم و آنچه که عمل میکنیم بیان کردند و هدف از چنین نشست هایی را بکارگیری نتایج پژوهش در رفع نیاز جامعه و ترجمان دانش بیان نمود. دکتر نعمتی در ادامه تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه را ۳۹ نفر اعلام کردند که شامل ۳ دانشیار، ۳۰ استادیار و ۶ مربی میباشد.

ایشان گفتند که روند انتشار مقالات دانشکده علوم پزشکی ساوه در پایگاه های معتبر علمی جهان رو به افزایش است و همچنین بودجه ای که در این واحد هزینه شده است در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ حدود ۳ برابر ۶ ماهه اول را نشان میدهد.

پس از صحبت های دکتر نعمتی از دکتر عباسی دعوت گردید که طرح تحقیقاتی خود را برای حاضرین بیان نمایند. دکتر عباسی طرح مذکور را در راستای حل مشکلات حوزه درمان ذکر کردند که به گفته ایشان یکی از مهمترین این موارد آلودگی صوتی بیمارستانی می باشد زیرا صدا یکی از عوامل زیانباری است که WHO هم به آن اشاره دارد و عامل سرطان نیز است.

وی استاندارد EPA را ۳۵ دسی بل برای روز و ۲۵ دسی بل برای شب ذکر کرد و با توجه به اهمیت اثرات صدا و کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ما را برای شناسایی منشأ آلودگی های صوتی و راه های کنترل آن در بیمارستان ها ترغیب میکند.

این استاد دانشگاه شناسایی و کنترل منابع صوتی بیمارستانی را از جمله کارهای انجام شده در طرح پژوهشی مذکور ذکر نمود. وی راهکارهای ارائه شده بر اساس نظر متخصصان در جهت کنترل صدا در بیمارستانها را ۲۲ مورد نام برد که اولین راهکار بر اساس روش فازی تاپسیس در بیمارستانها، توزیع تجهیزات پر سر و صدا است و راهکارهای دیگر شامل ایجاد محفظه آکوستیک، استفاده از پنجره های دوجداره، استفاده از آلارم های نوری، نصب جاذب ها و کاهش بیماران هر اتاق از جمله مهمترین این موارد می باشد. دکتر عباسی ابراز داشت که ما در محیط بیمارستانی نیازمند شناسایی آلودگی صوتی به عنوان چالش هستیم زیرا این چالش میتواند بارهای بسیاری را بر روی پرسنل و مجموعه وارد کند. در بخش پایانی ایشان به عنوان متولی دفتر ارتباط با صنعت با دانشکده علوم پزشکی ساوه، یکی از اهداف اصلی این دفتر را حرکت از دانشگاه نسل دوم به نسل سوم ذکر نمود.

سخنران بعدی نشست خانم دکتر اعظم بیابانی بودند تا طرح انجام گرفته خود را ارئه دهند. ایشان درباره سنجش تمایل عموم در دریافت واکسن مطالبی را بیان کردند که در طرح دانش، نگرش و عملکرد در رابطه با اقدامات حفاظتی در محدوده پوششی دانشکده علوم پزشکی ساوه مورد بررسی قرار گرفته است.

این مطالعه بر روی ۱۱۶۵ مورد انجام گرفت به این شکل که اطلاعات افراد بالای ۱۸ سال از سامانه سیب دریافت شد. پرسشنامه های الکترونیکی تهیه گردید که مشتمل بر ۳ بخش بود: اطلاعات دموگرافیک که شامل سن، جنس، وضعیت تأهل و بیماریهای زمینه ای است، دانش، نگرش و عملکرد افراد و یک قسمت نیز راجع به موانع حفاظتی خصوصاً دیدگاهی که نسبت به دریافت واکسن وجود داشت. ایشان آگاهی افرادی که واکسن نزده بودند نسبت به دو گروه دیگر که یک یا دو نوبت واکسن دریافت کرده بودند را پائینتر ارزیابی نمودند.

خانم بیابانی بیان کردند که برای افزایش تمایل افراد به رعایت اصول بهداشتی و بحث واکسینه شدن نیاز به مداخلات بهداشتی با هدف افزایش مزایای دریافت واکسن و بهبود نگرش آنها هست که این نیز مستلزم توجه به فاکتورهای دموگرافیک میباشد.

ایشان بی اعتمادی نسبت به واکسنهای مختلف و ترس از عوارض احتمالی را از جمله مواردی دانستند که منجر به مقاومت افراد میگردد و شفاف سازی را راهکاری برای این مورد بیان نمودند.

سخنران بعدی نشست دکتر مختار مهدوی بودند که طرح خود را در زمینه استفاده مجدد از پساب و فاضلاب به انجام رسانده و خروجی خود را ارئه کردند. ایشان یکی از رویکردهای اصلی کشورهای پیشرفته را توجه به بازیابی این منابع آبی دانستند که عدم توجه به این مسئله میتواند در آینده مشکلات عدیده ای را برای کشورمان ایجاد نماید.

وی ادامه داد که پساب ناشی از شستشوی معکوس فیلترهای شنی تصفیه خانه آب ساوه حدود ۱۶۰۰ مترمکعب در روز میباشد که به عنوان یک منبع مهم با بازیابی ۸۵ درصد از آن میتوان آب شرب ۵۰۰۰ نفر را تأمین نمود.

دکتر مهدوی گفتند که در این مطالعه با تصفیه پساب بک واش تصفیه خانه ساوه توسط روش های ته نشینی ثانویه و سیستم غشایی اولترا فیلتر، آبی با کیفیت بالا در حد آب شرب تولید گردید.

دکتر نعمتی در پایان جلسه با جمع بندی مباحث مطرح شده اشاره کردند که بایستی دانشکده علوم پزشکی ساوه به سمتی حرکت کند که فهم مشترکی با ذینفعان بیرونی ایجاد شود تا تولیدات علمی جامعه دانشگاهی کاربردی تر گردد.

قرار بر این است که این نشست به شکل دوره ای هر سه ماه یکبار و با حضور خبرنگاران انجام بگیرد.

کلید واژه ها: press release


نظر شما :