دفتر توسعه آموزش دانشجویی با همکاری دفاتر یوسرن، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و استعداد درخشان برگزار می‌کند:

مجموعه کارگاه‌های اخلاق، سلامت معنوی، و تعهد حرفه ای
تعداد بازدید:۳۶
دفتر توسعه آموزش دانشجویی با همکاری دفاتر یوسرن، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و استعداد درخشان برگزار می‌کند:

مجموعه کارگاه‌های اخلاق، سلامت معنوی، و تعهد حرفه‌ای شامل دوره‌های تفکر نقادانه، پرفشنالیسم، مهارت حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی به همت دفتر توسعه آموزش دانشجویی و همکاری دفاتر یوسرن، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و استعداد درخشان از تاریخ 1401/12/02 لغایت 1401/12/23برگزار می‌شود. کارگاهها به صورت حضوری و در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پزشکی ساوه راس ساعت 14-12 برگزار خواهد شد. 

لینک ثبت نام


نظر شما :