فهم فرآیند تکوین و تکامل مغز انسان، سبب درک آسان‌تر بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.

۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۰ کد : ۲۸۳۹ تازه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۸
فهم فرآیند تکوین و تکامل مغز انسان، سبب درک آسان‌تر بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.

فهم تکوین و تکامل مغز انسان به درک بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات کمک زیادی می‌کند. تکوین و تکامل مغز انسان فرآیند اساسی در دوره قبل از شروع رشد انسان است. در این راستا مطالعه‌ای مروری انجام شد. در این مطالعه، مراحل تکوینی مغز انسان در پریمات‌ها و انسان‌های پیشین و نوین از جنبه‌های متفاوتی شامل سایز، ضخامت قسمت‌های مختلف، ظرفیت‌ها، ماده سفید و خاکستری، چین و شکنج‌های قشر، فاکتورهای موثر و محدودیت‌های موجود بر این روند تکاملی با تاکید بر مکانیسم های اصلی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر مطالعه ساختمان مغز از نظر تکوینی، در پایان به بررسی رشد و تکامل مغز در مرحله جنینی و اوایل زندگی پس از تولد نیز پرداخته شد. نتایج حاصله نشان داد که با گذشت زمان مغز انسان حداکثر میزان رشد و تکامل را در همه جنبه‌ها داشته است بنابراین نهایت قدرت تفکر، اختیار، تصمیم‌گیری و اختراع و اکتشاف را دارا می‌باشد. 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مروری بر تکوین و تکامل مغز
مجری اصلی: شیرین براتی   |   تاریخ اتمام طرح: 1401/9/23   |   کد طرح: 401-03-5

لینک مقاله

کلید واژه ها: رشد عصبی مرحله پیش از تولد پریمات تکامل مغز


نظر شما :