وضعیت کلی بهداشت محیط مهدکودک های شهرستان ساوه مطلوب است.

۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۱ کد : ۲۲۸۴ تازه های پژوهشی
تعداد بازدید:۹۷
وضعیت کلی بهداشت محیط مهدکودک های شهرستان ساوه مطلوب است.

امروزه بسیاری از والدین مجبور هستند ساعاتی را خارج از خانه مشغول کار شوند و فرزندانشان در خانه تنها می مانند. معمولا والدین برای این زمان که فرزندانشان تنها هستند و خودشان امکان این را ندارند که کنار آن ها باشند مهدکودک را انتخاب می کنند. مهدکودکها یکی از اماکن عمومی در سراسر کشور است. از آنجاکه بیماری های عفونی و آلودگی های انگلی در مهدکودکها به وفور دیده می شود، رعایت نکات بهداشتی در این مراکز از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط مهدکودکهای شهر ساوه در سال 99 انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت کلی بهداشت محیط مهدکودک های شهرستان ساوه مطلوب بوده و فقط 2 متغیر بهداشت ابزار و تجهیزات (66/5 درصد) و همچنین بهداشت مواد غذایی (63 درصد) کمترین مطلوبیت را در بین عوامل بررسی شده دارا بودند که باید به این مهم رسیدگی گردد.  

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی وضعیت بهداشت محیط مهد کودک های شهری شهر ساوه در سال 1399
مجری اصلی: حسین آذرپیرا   |   همکاران: طیبه رسوله وندی، محدثه بداغی   |   تاریخ اتمام طرح: 1401/5/12   |   کد طرح: 11-02-99

کلید واژه ها: ترجمان دانش


نظر شما :