تاثیر پیوند سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر بیماران دارای ضایعه نخاعی بررسی شد.

۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۹ کد : ۲۲۸۳ تازه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۱۷
تاثیر پیوند سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر بیماران دارای ضایعه نخاعی بررسی شد.

اگرچه مطالعات زیادی بر روی پیوند MSC در بیماران نخاعی انجام شده است، اما نتایج کافی برای درمان این بیماران وجود ندارد و همچنان سوالات و محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد که برای دستیابی به نتایج بهتر باید برطرف شود. در این بررسی سعی شد مشکلات و موانع موجود در این روش بررسی شود تا نتایج بهتری حاصل شود. در این مطالعه پیشنهاد شد که استفاده از نوع سلول مناسب، زمان پیوند، مسیر تحویل، حجم نمونه بزرگتر و گروه‌های کنترل مناسب می‌تواند بهبود عملکرد حسی و حرکتی را پس از پیوند سلولی در بیماران SCI افزایش دهد. در نهایت، پیوند MSC در شرایط بهینه با ترشح فاکتورهای نوروتروفیک و ضدالتهابی می تواند به طور موثری منجر به بهبود بیماران SCI شود.

 

عنوان پروژه: بررسی تاثیر پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی بر بیماران دارای ضایعه نخاعی
مجری اصلی: شیرین براتی   |   تاریخ اتمام طرح: 1401/5/12   |   کد طرح: 21-03-400

 

English article: Effects of mesenchymal stem cell transplantation on spinal cord injury patients

کلید واژه ها: ترجمان دانش


نظر شما :