تقویت بعد معنوی و ارتقای تاب‌آوری در پرستاران می‌تواند سبب ارتقاء سلامت روان آنها شود.

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۰ کد : ۱۹۷۲ تازه های پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۹
تقویت بعد معنوی و ارتقای تاب‌آوری در پرستاران می‌تواند سبب ارتقاء سلامت روان آنها شود.

همه‌گیری کووید-19 باعث ایجاد مشکلات روانی جدی عمدتاً در کارکنان بهداشتی درمانی خط مقدم شده است. پرستاران یکی از عناصر اصلی تیم مراقبت‌های بهداشتی را تشکیل می‌دهند و به عنوان گروه خط اول در مواجهه با همه گیر COVID-19 مشغول به فعالیت هستند. مطالعه ای با هدف تعیین نقش پیش‌بینی‌کنندگی سلامت معنوی و تاب‌آوری بر سلامت روان پرستاران شاغل در بخش کووید 19 انجام شد و نتایج نشان داد سلامت معنوی و تاب‌آوری با سلامت روان پرستاران همبستگی داشت و این دو عامل توان پیش‌بینی و تبیین بخشی از تغییرات سلامت روان را به طور معنادار داشتند بنابراین میتوان گفت تقویت بعد معنوی و ارتقای تاب‌آوری در پرستاران می‌تواند سبب ارتقاء سلامت روان آنها شود.

عنوان پروژه: بررسی اثر تعدیل‌کنندگی سلامت معنوی بر رابطه تاب‌آوری با سلامت روان در پرستاران مراقبت‌کننده از بیماران مبتلا به کووید 19
مجری اصلی: مهدی مصری   |   همکاران: حمیدرضا کوهستانی، دکتر نیره باغچقی، مریم صف آرا   |   تاریخ اتمام طرح: 1400/12/9   |   کد طرح: 99-01-17


نظر شما :