احیای پیشرفته بر پایه ید/پرتو فرابنفش، میتواند به عنوان روشی مناسب برای حذف دیازینون از محیط آبی به کار رود.

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۴ کد : ۱۹۶۹ تازه های پژوهشی
تعداد بازدید:۵۷
احیای پیشرفته بر پایه ید/پرتو فرابنفش، میتواند به عنوان روشی مناسب برای حذف دیازینون از محیط آبی به کار رود.

امروزه جهت افزایش محصول با کیفیت و کمیت بالاتر، طی برنامه­‌های منظم،  جهت مبارزه با آفات از سموم استفاده می‌شود. دیازینون یکی از پر مصرف‌ترین سموم است که با کنترل طیف وسیعی از آفات در باغات و مزارع نقش مهمی در کنترل شیمیایی آفات دارد. ورود این مواد به آب‌­های سطحی و زیرزمینی به طرق مختلفی و به علت عبور آب از زمین‌­های کشاورزی و آلوده شدن آب به فاضلاب­‌های کشاورزی و صنعتی صورت می‌گیرد. بنابراین یافتن روش مناسب جهت حذف سموم همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. برای رسیدن به روش مناسب برای حذف دیازینون از محیط آبی، طی مطالعه‌ای با استفاده از تحریک یدید توسط پرتو فرابنفش در  فوتو راکتور اقدام به حذف آن از محیط آبی شد. نتایج آنالیزهای انجام شده بر روی سه پساب در زمان‌های مختلف واکنش (5، 10، 15 دقیقه) نشان داد که تمام مولکول‌های دیازینون و واسطه‌های آن در طول 15 دقیقه پردازش به ترکیبات ساده می‌شکنند و پس از گذشت این زمان می‌توان به تجزیه مقدار قابل توجهی از دیازینون رسید.

عنوان پروژه: تعیین تجزیه پذیری دیازینون با روش احیای پیشرفته بر پایه Iodide/UV در محلولهای آبی، سینتیک، انرژی مصرفی، سمیت شناسی و شناسایی محصولات میانی
مجری اصلی: حسین آذرپیرا   |   همکاران: محمود کریمی، امیرحسین محوی، طیبه رسوله وندی   |   کد طرح: 98-02-42

لینک مقاله:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-19811-w


نظر شما :