سومین فراخوان اعطای گرنت (طرح های توسعه ای آموزش مجازی)

دانشگاه علوم پزشکی مجازی
تعداد بازدید:۲۸۸
سومین فراخوان اعطای گرنت (طرح های توسعه ای آموزش مجازی)

دانشگاه علوم پزشکی مجازی براساس ماموریت خویش که توسعه آموزش مجازی و اعتلای جایگاه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی سلامت است، دومین فراخوان اعطای گرنت پژوهشی را به پژوهشگران دانشگاه‌های علوم پزشکی اعطا می نماید. 

کلید واژه ها: گرنت


نظر شما :