عضو هیات علمی دانشکده در لیست پژوهشگران ۱% پراستناد برتر

افتخار آفرینی دکتر بهرام آرمون
تعداد بازدید:۷۰
دکتر بهرام آرمون، استادیار رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه در لیست ۱% پراستناد برتر نظام رتبه بندی جهانی ESI قرار گرفت.
عضو هیات علمی دانشکده در لیست پژوهشگران ۱% پراستناد برتر

آقای دکتر بهرام آرمون، استادیار رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه در لیست 1% پراستناد برتر نظام رتبه بندی جهانی ESI  قرار گرفت.


نظر شما :