فراخوان اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۵۰
در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی۲ و دستورالعمل اجرایی بند (هـ)تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با توجه به تصویب اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در شورای برنامه‌ریزی استان، از کلیه مراکز پژوهشی و فناوری در دستورالعمل ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی ۲ "دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات " در حوزه های مرتبط با عناوین پژوهشی مورد نیاز دعوت به همکاری می‌نماید.
فراخوان اولویت های پژوهشی

علاقمندان می توانند پس از انتخاب عنوان پژوهشی در لیست پیوست نسبت به تکمیل فرم پروپزال اقدام و در قالب دو فایل WORD و PDF به آدرس الکترونیکی rfp.markazi@mporg.ir  ارسال نمایند.

نوشتن کد طرح اولویت در قسمت subject ایمیل ارسالی ضروری است. بدیهی است ارسال پروپزال‌های پیشنهادی تا تاریخ 1400/06/31 امکان پذیر بوده و پس از تاریخ یاد شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

با توجه به مهلت زمانی ارسال پروپزال های پژوهشی ، مجریان محترم تا روز آخر مهلت ارسال ، جهت آگاهی از آخرین ویرایش rfp ها  به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در صورت بازنگری اولویتهای پژوهشی و یا عدم دریافت پروپزال مناسب، به عناوین پیوست اضافه می‌گردد. لذا پژوهشگران می‌توانند با مراجعه دوره ای به سایت سازمان از عناوین جدید مطلع گردند.

شرایط عمومی مجریان :

۱_ تنها مراکز پژوهشی و فناوری در دستورالعمل ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی ۲ (دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

۲- مرتبط بودن رشته تحصیلی با عناوین پژوهشی

۳-داشتن سوابق پژوهشی مرتبط با ارائه مستندات و موارد ذکر شده در rfp

۴- پذیرفتن rfp  به عنوان یکی از اسناد بالادستی جهت اجرای طرح

بدیهی است ارسال پروزال پژوهشی به منزله پذیرفتن آن نبوده و پس از بررسی پروزال های پژوهشی و دریافت کدرهکیری اولیه توسط دستگاه اجرایی از سامانه سمات، دستگاه اجرایی متولی طرح، می تواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید.

دانلود :  کاربرگ پروپوزال

دانلود :  rfp 


نظر شما :