فعالیت اماکن ورزشى و حضور تماشاچى ها: استراتژى مناسب در دوران کووید-۱۹


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اماکن ورزشى کووید19