گالری عکس

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۴ ۴۶ کد : ۲۳
تعداد بازدید:۶۲۴
ساختمان پردیس دانشکده
 حضور معاون آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی ساوه در نشست سراسری معاونین دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت- بهمن ماه ۱۴۰۲
کارگاه اثربخشی پژوهشی ۷ تیرماه ۱۴۰۲
جلسه اخلاق در پژوهش اول خرداد ماه ۱۴۰۲
ژورنال کلاب هفته ملی جمعیت اردیبهشت ۱۴۰۲
آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
کارگاه ENDNOTE اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
کارگاه ENDNOTE اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
اولین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته اسفندماه ۱۴۰۱
اولین نشست خبری ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی پایان یافته اسفندماه ۱۴۰۱
جلسه شورای پژوهشی ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱
مراسم گرامیداشت روز دانشجو آذرماه ۱۴۰۱
مراسم گرامیداشت روز دانشجو آذرماه ۱۴۰۱
جلسه شورای پژوهشی ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱
جلسه شورای پژوهشی ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱
کمیته اخلاق در پژوهش شهریورماه ۱۴۰۱
کمیته اخلاق در پژوهش شهریورماه ۱۴۰۱
بازدید معاون تحقیقات وزارت بهداشت از مرکز رشد فناوری سلامت ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
جلسه شورای پژوهشی ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی ساوه
نشست مدیران آموزشی وزارت بهداشت با مسئولان و سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه
جلسه شورای پژوهشی ۹ اسفندماه ۱۴۰۰
جلسه هماهنگی نشر الکترونیک
جلسه شورای پژوهشی ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰
وبینار مرور سیستماتیک ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰
کارگاه ENDNOTE ۲۰ مورخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰
جلسه شورای پژوهشی ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۰
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت جهت راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت ۶مهر ۱۴۰۰
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت جهت راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت ۶مهر ۱۴۰۰
جلسه اخلاق در پژوهش ۰۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
جلسه اخلاق در پژوهش ۰۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
جلسه شورای پژوهشی ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰
جلسه شورای پژوهشی ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰
کمیته اخلاق در پژوهش ۲۰ اسفند۹۹
جلسه شورای پژوهشی ۰۶ اسفند۹۹
وبینار ثبت اختراع و آشنایی با ایده بازارها ۹۹/۱۲/۱۲
سالن جلسات مرکز SDH
وبینار پاسخگویی اجتماعی ۹۹/۱۰/۲۱
روز پژوهش ۱۳۹۹
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی
برگزاری شورای پژوهشی
برگزاری کمیته اخلاق در پژوهش به صورت وبیناری
پژوهشگر برتر دکتر محمود کریمی
پژوهشگر برتر دکتر ادریس حسین زاده
پژوهشگر برتر مهران بابانژاد
پژوهشگر برتر دکتر محسن فلاحتی