گالری عکس

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۴ ۲۳
جلسه شورای پژوهشی ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰
وبینار مرور سیستماتیک ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰
کارگاه ENDNOTE ۲۰ مورخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰
جلسه شورای پژوهشی ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۰
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت جهت راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت ۶مهر ۱۴۰۰
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت جهت راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت ۶مهر ۱۴۰۰
جلسه اخلاق در پژوهش ۰۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
جلسه اخلاق در پژوهش ۰۱ شهریور ماه ۱۴۰۰
جلسه شورای پژوهشی ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰
جلسه شورای پژوهشی ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰
کمیته اخلاق در پژوهش ۲۰ اسفند۹۹
جلسه شورای پژوهشی ۰۶ اسفند۹۹
وبینار ثبت اختراع و آشنایی با ایده بازارها ۹۹/۱۲/۱۲
سالن جلسات مرکز SDH
وبینار پاسخگویی اجتماعی ۹۹/۱۰/۲۱
روز پژوهش ۱۳۹۹
برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی
برگزاری شورای پژوهشی
برگزاری کمیته اخلاق در پژوهش به صورت وبیناری
پژوهشگر برتر دکتر محمود کریمی
پژوهشگر برتر دکتر ادریس حسین زاده
پژوهشگر برتر مهران بابانژاد
پژوهشگر برتر دکتر محسن فلاحتی