مطالب مرتبط با کلید واژه

ساسان گازرانی


معرفی مدیر آموزش و پژوهش

دکترنعمت اله عزیزی مرتبه علمی:  استادیار آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) /  سلامت در بلایا و فوریت ها پست الکترونیک:  n.azizi@savehums.ac.ir  nematazizi2000@yahoo.com شماره تماس:-  لینک CV   تحصیلات دانشگاهی:  1) اخذ مدرک کارشناسی بهداشت عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1381 2) اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته آموزش ...