اخبار

تمدید مهلت فراخوان اولویت های پژوهشی تا ۲۰ مهرماه

تمدید مهلت فراخوان اولویت های پژوهشی تا ۲۰ مهرماه

با عنایت به مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۰۴ در خصوص بازگشایی ایمیل دریافت پروپزال های پژوهشی ، به اطلاع می رساند عناوین پیوست در rfp جدید تا پایان روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ تمدید می گردد همچنین مبلغ پیشنهادی نیز اصلاح گردیده است، لذا خواهشمند است مجریان محترم کد طرح جدید را در در بخش subject در ایمیل درج نمایند. لازم به ذکر است مجریان محترمی که قبلا برای عناوین پیوست پروپزال ارسال نموده اند در صورت عدم پروپزال جدید ، پروپزال قبلی مدد نظر قرار خواهد گرفت .

ادامه مطلب
فراخوان اولویت های پژوهشی

فراخوان اولویت های پژوهشی

در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی۲ و دستورالعمل اجرایی بند (هـ)تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با توجه به تصویب اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در شورای برنامه‌ریزی استان، از کلیه مراکز پژوهشی و فناوری در دستورالعمل ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی ۲ "دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات " در حوزه های مرتبط با عناوین پژوهشی مورد نیاز دعوت به همکاری می‌نماید.

ادامه مطلب