پرسشنامه اندام فوقانی ماستریخت یک ابزار مورد اعتماد جهت سنجش شکایات اسکلتی-عضلانی کارمندان می‌باشد.

۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۰ کد : ۲۸۳۸ تازه های پژوهشی
تعداد بازدید:۲۹
پرسشنامه اندام فوقانی ماستریخت یک ابزار مورد اعتماد جهت سنجش شکایات اسکلتی-عضلانی کارمندان می‌باشد.

در جوامع امروزی، شکایات مربوط به گردن، شانه، بازو در محیط‌های کاری در بین کارمندان در حال گسترش است. اولین گام در جهت شناسایی افراد در معرض خطر و هم‌چنین تدوین برنامه‌هایی در جهت ارتقاء سلامت کارمندان در محیط کار شناسایی ریسک فاکتورهای مرتبط می‌باشد. پرسشنامه اندام فوقانی ماستریخت یک ابزار معتبر است که می تواند این عوامل را مورد بررسی قرار ‌دهد. در این راستا مطالعه ای با هدف ترجمه، تطبیق و اعتبارسنجی این پرسشنامه در بین کارمندان اداری انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه اندام فوقانی ماستریخت دارای قابلیت اعتماد مورد تایید است و می‌تواند برای ارزیابی درک کارکنان از جنبه های روانی- اجتماعی و ارگونومیکی محیط کار و شکایات اسکلتی عضلانی به‌کار برده شود.  همچنین پس از بکارگیری پرسشنامه ی حاضر، مشخص گردید شکایت گردن درد بیشترین فراوانی را در بین کارمندان اداری داشت و 29 درصد از کارمندان از مشکلات اسکلتی عضلانی رنج می‌بردند. افراد با مشکلات اسکلتی عضلانی ایستگاه کاری ضعیف‌تر، وضعیت بدنی نامناسب، نیاز شغلی بالا و زمان استراحت کمتر و محیط کار نامناسب و حمایت اجتماعی کمتری داشتند.

 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: روانسنجی و بکارگیری پرسشنامه اندام فوقانی ماستریخت در کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجری اصلی: پریسا حسینی کوکمری   |   همکاران: محمود کریمی، زهرا محمدی، مرتضی چرخابی   |   تاریخ اتمام طرح: 1401/9/23   |   کد طرح: 400-01-14

کلید واژه ها: پرسشنامه اندام فوقانی ماستریخت روانسنجی اسکلتی عضلانی کارمندان اداری محیط کار


نظر شما :