چاپ کتاب تالیف شده از سوی عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

  20 مهر 1398

  برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی ساوه

  2 مهر 1398

  برگزاری کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه

  2 مهر 1398

  کارگاه راهبردهای جستجو و استفاده از منابع اطلاعات علمی و پایگاه های اطلاعاتی

  2 شهریور 1398

  اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند

  30 مرداد 1398

  کارگاه های 96

  15 تیر 1398

  سیاست های پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش

  15 تیر 1398

  کارگاه های 97

  14 تیر 1398

  ارتباط با ما

  9 تیر 1398

  بازدید اعتباربخشی موسسه ای دانشکده علوم پزشکی ساوه

  20 خرداد 1398

  برگزاری کارگاه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با هدف توانمند سازی اعضای هیات علمی

  18 خرداد 1398

  معرفی و تاریخچه

  3 خرداد 1398

  معرفی مدیر جدید آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی ساوه

  4 اردیبهشت 1398

  • تعداد رکوردها : 28

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد