مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر آموزش و پژوهش


معرفی مدیر آموزش و پژوهش

دکتر ساسان گازرانی مرتبه علمی:  استادیار آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی پست الکترونیک: sasan.gazerani@gmail.com شماره تماس:08642245495 لینک CV   تحصیلات دانشگاهی:   1) پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374  2) دکترای تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1394   سوابق کاری:  1) 1378-1374 پزشک شاغل ...