معرفی مدیر آموزش و پژوهش

دکتر ساسان گازرانی

مرتبه علمی:  استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / فیزیولوژی

پست الکترونیک: sasan.gazerani@gmail.com

شماره تماس:08642245495

لینک CV

 

تحصیلات دانشگاهی: 

 1) پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1374

 2) دکترای تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1394

 

سوابق کاری: 

1) 1378-1374 پزشک شاغل در واحدهای گوناگون مرکز بهداشت ساوه

2) 1390-1378 مدرس فیزیولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

3) پزشک شاغل در بخش خصوصی

                                      

فعالیتهای اجرایی :

1) مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی ساوه

2) 1381-1385 دبیر انجمن پزشکان ساوه

 

جوایز و امتیازات:  

1) پزشک نمونه سال 1383 شهرستان ساوه به انتخاب سازمان نظام پزشکی

2) رتبه نخست پزشکان در آزمون ورودی PhD وزارت بهداشت در سال 1388  


شرح وظایف:

·         نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، فعالیتها،  آیین نامه ها و مقررات آموزشی و پژوهشی

·         بررسی مشکلات آموزشی و بالینی دانشجویان و ارائه راه حل های مناسب

·         برگزاری جلسات و شورای های آموزشی و پژوهشی

·         بررسی و تصویب طرح های پژوهشی دانشکده و مراکز تحقیقاتی

·         انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها

·          همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی

کلید واژه ها: ساسان گازرانی مدیر آموزش و پژوهش