تاثیر رعایت و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در تجمعات بر انتشار کووید۱۹

کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹
تعداد بازدید:۹
گزاره برگ ۲۵
تاثیر رعایت و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در تجمعات بر انتشار کووید۱۹

لینک دانلود فایل

نظر شما :